Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

"Totus Tuus"
Immaculate Virginis Decoris Carmeli

 "Helt din", du Uplettede Jomfru, Karmels pryd. 

Vårt kloster tilhører Det teresianske Karmel - de uskodde karmelitter - som ble grunnlagt av Teresa av Jesus i 1562, en orden i Den katolske kirke. Vi er kalt til å være en del av den salige Jomfru Maria av Karmelbergets orden, og tilhører en familie som på særskilt vis er viet kjærligheten til henne.

 

Vårt kontemplative kirkelige liv lever vi i balanse mellom ensomhet og stillhet og det søsterlige fellesliv i en familie. Familiens forbilde er Jesu liv med disiplene; sentrum er kjærlighet til Herren, og livsnormen er søsterlig kjærlighet forenet med sjenerøs evangelisk forsakelse.

 

Alt vi gjør - vår bønn, våre offer og vårt liv - skal tjene Kirken.  

 

 

OKTOBER - ROSENKRANSMÅNED

Tradisjonelt betraktes oktober som Rosenkransmåneden.Hver dag  ber vi Rosenkransen i kapellet kl.19.15...

|->

Gudstjenester i Karmelittklosteret

Alle er hjertelig velkomne til å delta i gudstjenestene som feires hos oss. Klosterkirken er åpen hele dagen. Hjertelig velkommen. Bønnetidene finner du her.  

|->

Program for relikvievalfarten i Tromsø

Les hele programmet for relikvievalfarten i Tromsø. Alle er velkomne til å delta i alle arrangementer 

|->
Shadow