Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon». Luk 24, 34

«Når vi lytter til vitnene med et våkent hjerte og åpner oss for tegnene Herren bruker for stadig på ny å bekrefte vitnene og seg selv, så vet vi:
Han er sannelig oppstanden.
Han er levende.

Ham betror vi oss selv til og vet at vi er på rett vei. Med Thomas legger vi våre hender i Jesu gjennomborede side og bekjenner: Kristus Frelseren og Livgiveren «Min Herre og min Gud»  (Joh 20,28)».

Benedikt XVI
Jesus fra Nasaret
Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen

Kjære venner,

Herren er sannelig oppstanden! Halleluja!

GOD PÅSKE!

Med forbønn, takknemlighet og kjærlighet,
Karmelittnonnene,

Karmel «Totus Tuus», Tromsø, Påske 2018

Shadow