Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Omvend dere!
La oss vende blikket mot Kristi blod og erkjenne hvor dyrebart det er for hans Far.
Da det var blitt utgytt for vår frelses skyld, bragte det all verden nåde til å angre og gjøre bot.


Bilde 07.03.2019 klokken 12.00(pave Klemens I)

Shadow