Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

                    OBS!

 Fra den 17.07.til og med den 24.07.vær oppmerksom på endringer i klokkeslett:

                     8.00          LAUDES  og TERS                                                                                                                                                                                  9.00         DEN HELLIGE MESSE 

                                      EUKARISTIFEIRING

                                            etter takksigelse   SEKST

                     16.15            NON

                     17.40            VESPER og LESNINGSGUDSTJENESTE                 

                     19.30            KOMPLETORIUM

 

Shadow