Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 RELIKVIEBESØK I NORDEN 2018

Hellige Thérèse av Jesusbarnets relikvier har besøkt mange land over hele verden.
I forbindelse med disse valfartene er det blitt arrangert bønnestunder og andre tilstelninger som ble til en dyp åndelig erfaring og til velsignelse for mange mennesker.

I 2018 kommer hennes relikvier også til Norden, sammen med relikviene av hennes foreldre, hellige Zélie og Louis Martin. 


Om Thérèse av Lisieux kan man si at Den Hellige Ånd ledet hennes hjerte til å åpenbare klart og tydelig for mennesker av i dag dette grunnleggende mysterium, evangeliets realitet: det faktum at «dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ‘Abba, Far!’ (Rom 8,15).» […] Hvilken sannhet i evangeliets budskap er mer grunnleggende og universell enn at Gud er vår Far og vi er hans barn?
Hellige Johannes Paul II
2. juni 1980

Vi, (…) tillater
i kraft av vår apostoliske autoritet
at de ærverdige Guds tjenere
LOUIS MARTIN og ZÉLIE MARIE GUÉRIN,
lekpersoner, ektepar og foreldre,
styrket av ekteskapets sakrament
og etter forbilde til Den hellige familie fra Nasaret,
har vitnet om sin kjærlighet til Gud, Jomfru Maria,
de fattige og misjonen,
og med omhu viet seg for sine barn,
blant dem regner vi den hellige Thérèse av Jesusbarnet,
nå skal kalles salige.
Pave Benedikt XVI
Utdrag fra saligkåringsdekretet
15. oktober 2008

Det hellige ekteparet Louis Martin og Azélie Marie Guérin utøvde kristen tjeneste i familien, idet de dag for dag skapte et miljø hvor tro og kjærlighet ga næring til deres døtres kall, blant dem den hellige Thérèse av Jesusbarnet.
Pave Frans
Fra hans preken i anledning helligkåringen
18. oktober 2015

 

 

Shadow