Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

Valg av ny priorinne og nye rådssøstre i Karmel «Totus Tuus»

 

Onsdag 21.april ble sr. M. Bronislawa av Jesus Hostien gjenvalg til priorinne for de neste tre år.

 

Nye rådssøstre er sr. M.T.Hosanna av Jesusbarnet, sr. M. Natalia av Eukaristien, sr. M. Bożena av Kristus Forløseren og sr. Eva-Maria av Inkarnasjonen.

Vi ber dere om forbønn for sr. Bronislawa, rådssøstrene og for deres tjeneste for kommuniteten.

 

Med hilsen og bønn,
Karmelittnonnene i Tromsø

                      

Kjære venner!

Vi har gleden av å invitere dere til å forberede dere på Den Hellige Ånds komme sammen med oss.

Hver lørdag - første gang 17.04- frem til Pinse vil p.Arne Marco Kirsebom SSCC hjelpe oss i denne forberedelsen gjennom korte prekener under messen kl. 9.00

( Obs ! 8.05 bortfaller)

Bli med å påkalle Den Hellige Ånd, for å kunne motta hans gaver og stadig dypere erfare hans virke i våre liv.

Man kan delta via facebook.com/karmelitt

Velkommen!

 

 

 

Shadow