Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Valg av Priorinne og hennes rådsøstre i Karmelittklosteret »Totus Tuus»

 

Den 06.02.2018 på minnedagen for Paul Miki og hans ledsagere ble valgt ny klosterets interne ledelse:

 Ny moder priorinne er sr.Maria Bronislawa av Jesus Hostien OCD. 

Klosterets rådet består av: sr.M.Natalia av Eukaristien, sr.M.Bożena av Kristus Forløseren, sr.Victima av Gud Rene Mor og sr.M.Estera av Den Hellige Ånd.

 

Vi ber inderlig om deres forbønn

Karmelittnonnene i Tromsø

Shadow