Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

Kjære venner!

Vi har gleden av å invitere dere til å fornye og fordype andakten til Jesu Hellige Hjerte.

Hver fredag - første gang 11.06 - vil p.Arne Marco Kirsebom SSCC holde korte prekener under messen kl. 9.00.

Man kan delta via facebook.com/karmelitt

Velkommen!

 

 

 

Shadow