Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Therese-med korset 38 


KORSVEIEN MED
HELLIGE THÉRÈSE AV JESUSBARNET

Den lille blomsten som var blitt omplantet til Karmelberget, 
skulle springe ut under korsets skygge.
Jesu tårer og blod ble dens dugg, 
og det guddommelige ansikt, sløret av tårer, ble dens sol …

 1. STASJON

Jesus blir dømt til døden

P: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
A: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

 "Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?" spurte Pilatus. Alle som en ropte: "Han skal korsfestes!" Han spurte: "Hva ondt har han da gjort?" Men de skrek bare enda høyere: "Han skal korsfestes!" Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: "Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak." 
                                                                                  Matt 27, 22-24

KORT STILLHET

Jeg har aldri handlet som Pilatus, som avviste å lytte til sannheten. Jeg har alltid sagt til Gud: ”Å min Gud, jeg ønsker virkelig å lytte til deg; jeg ber deg om å svare meg når jeg ydmykt ber: Hva er sannhet? La meg få se tingene slik de i sannhet er. La ikke noe gjøre at jeg blir ført bak lyset.

                                                            Siste samtaler, 21. juli nr. 4

Når den blå Himmelen mørkner
og begynner å forlate meg,
da er det min glede å forbli i skyggen, 
å skjule meg, ydmyke meg selv.
Min glede er Jesu hellige vilje,
han som er min eneste kjærlighet,
så jeg lever uten frykt.
Jeg elsker natten så vel som dagen. Min glede!

                                                                               Dikt nr. 45, v. 3

 P: Du som for vår skyld ble såret
 A: Miskunn deg over oss

La oss be: Herre Jesus, led oss inn i din stillhet, så vi kan lytte til ditt hjerte som slår med en overflod av kjærlighet til oss. Lær oss å kjenne din sannhet slik at vi etter hellige Thérèses eksempel tar imot alt som er vanskelig og forener det med ditt korsoffer.

Hele korsveien finner du her...

 

Shadow