Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

100-ÅRSJUBILEET FOR MARIA-ÅPENBARINGENE I FÁTIMA

 Maria av Fatima 02

 

FULLSTENDIG AVLAT

I anledning Fátima-jubileet tildeler pave Frans avlat som kan
oppnås frem til 26. november 2017.

FOR Å OPPNÅ FULLSTENDIG AVLAT MÅ DE GENERELLE BETINGELSER OPPFYLLES:

• Gå til skrifte – ta i mot Botens sakrament og være frigjort fra synden i sitt indre.
• Delta i feiringen av Den hellige messe –  motta Den hellige kommunion.
• Be for paven og pavens intensjoner.


TRE MÅTER Å VINNE FULLSTENDIG AVLAT PÅ I ANLEDNING 100-ÅRSJUBILEET FOR MARIA-ÅPENBARINGENE:  

1. Pilegrimsreise til Fátimas helligdom i jubileumsåret Den første måten å oppnå fullstendig avlat på for de troende, er å gjennomfør  en pilegrimsreise til Fátimahelligdommen i Portugal, og delta i en feiring eller i en bønn der til ære for Jomfru Maria. I tillegg skal de troende be Fader vår, fremsi trosbekjennelsen og påkalle Guds Mor av Fátima.

2. Be foran en statue av  Vår Frue av Fátima Den andre måten å oppnå avlat på kan skje ved at de troende besøker Vår Frue av Fátima den 13. i hver måned fra mai til oktober (2017) der hun er høytidelig fremstilt til offentlig venerasjon i kirker, kapeller eller andre steder, og deltar med fromhet i en av feiringene eller i en bønn der til ære for Jomfru Maria. Når det gjelder denne andre måten, understrekes det at besøk til en statue av Jomfru Maria «ikke nødvendigvis må skje utelukkende i Fátima eller i Portugal», men kan gjennomføres hvor som helst i verden. De som vil vinne avlat, skal også be Fader vår, fremsi trosbekjennelsen og påkalle Guds Mor av Fátima.

3. Eldre og syke Den tredje måten å oppnå fullstendig avlat på gjelder mennesker som på grunn av alder, sykdom eller annen alvorlig grunn ikke er i stand til å komme seg ut. Den enkelte kan be foran en statue av Vår Frue av Fátima og skal personlig forene seg med jubileumsfeiringene på åpenbaringsdagene, den 13. i hver måned fra mai til oktober (2017). De skal også «ofre sine bønner, lidelser eller ofre» som de tar på seg med sine egne liv til Den Barmhjertige Gud.

JUBILEETS VIGSELSBØNN

Vær hilset, Herrens mor, Jomfru Maria, Rosenkransens Dronning av Fátima! Velsignet blant alle kvinner, er du bildet på Kirken kledd i Påskens lys, du er vårt folks ære, du er seieren over det ondes merke. Du vårt Løfte om Faderens miskunnsrike kjærlighet, vår Læremester i forkynnelsen av Sønnens glade budskap, vårt Tegn på Den Hellige Ånds brennende ild; lær oss, i denne gledens og smertens dal, de evige sannheter som Faderen åpenbarer for de små. Vis oss kraften i din beskyttende kappe. La ditt Uplettede Hjerte være tilflukt for syndere og veien som fører til Gud. Forenet med mine brødre og søstre, i tro, håp og kjærlighet overgir jeg meg til deg. Forenet med mine brødre og søstre, vier jeg meg til Gud, gjennom deg, Rosenkransens Dronning av Fátima. Og, så endelig, omgitt av lyset som strømmer fra dine hender, vil jeg prise Herren i all evighet.Amen

SKRIFTEMÅLET
Ingen synd er så stor at Gud ikke kan tilgi den. GÅ TIL SKRIFTESTOLEN, KNEL OG  BEGYNN MED: «Jeg bekjenner for Gud og for deg som prest mine synder.» Du kan fortelle når du skriftet sist og der etter bekjenne dine synder. Om nødvendig hjelper presten deg ved å stille spørsmål. DU KAN AVSLUTTE SLIK: «Jeg angrer alle mine synder og ber om bot og syndsforlatelse.» Kom, la oss gjøre opp vår sak! – sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jesaja 1,18

Imprimatur: +Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø
Tromsø, 13. mai 2017 Minnedag for Vår Frue av Fátima

© Karmelittklosteret «Totus Tuus» 2017 FULLSTENDIG AVLAT

Shadow