Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

19. JANUAR 1992 - 25-ÅRSPROFESS - 19. JANUAR 2017


Den 21. januar kunne sr. Joanna av korset feire sitt professjubileum sammen med sine medsøstre, famile og venner. Sr. Joanna kom til Tromsø som den yngste i gruppen som grunnla klosteret og hun  avla sine første løfter den 19. januar 1992. Jubileumsfeiringen ble innledet med den hellige Messe hvor biskop Berislav Grgic var hovedcelebrant. Sammen med ham var sogneprest p. Marek Michalski MSF og p. Sergiusz av Maria, den sorgfulle Mor OCD.

I sin preken, som for anledningen ble holdt av p. Sergiusz, ble menneskets verdighet løftet frem; Gud som har sin bolig i mennesket og menneskets svar på dette mysterium. Ved Messens slutt kunne Biskopen overrekke sr. Joanna pave Frans velsignelse i anledning dagen. Etter messen var alle gjester invitert til kirkekaffe i gjestehuset, og for de nærmeste var det også middag senere på dagen. På vegne av vår søster takker vi alle som bidro til en velsignet dag for alle som var til stede. Må Gud lønne dere rikelig.

Karmelittnonnene

Les hele prekenen her

Bilder fra jubileet i billedgalleri

 

Shadow