Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Therese 2Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt

                               Denne novenebønnen bes over ni måneder

(fra januar til oktober)

 

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og takknemlighet ser jeg frem til at du, sammen med dine helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden. Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk, slik at jeg kan ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det. Jeg ber deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, og for våre katolske Stift her.

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – slik at de stadig mer ligner din familie. Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv. Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene. Be for alle barn; for de eldre, for de ensomme og lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å gjøre godt på jorden, ta også imot denne min særskilte intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender (nevn din intensjon her).

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å elske Jesus med et rent og udelt hjerte og at jeg i tillit, gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet. Led meg på din lille vei, slik at jeg raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet. Amen.

 

Les mer...

Shadow