Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt Denne novenebønnen bes over ni måneder

 

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og takknemlighet ser jeg frem til at du, sammen med dine helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden. Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk, slik at jeg kan ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det. Jeg ber deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, og for våre katolske Stift her.

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – slik at de stadig mer ligner din familie. Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv. Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene. Be for alle barn; for de eldre, for de ensomme og lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å gjøre godt på jorden, ta også imot denne min særskilte intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender (nevn din intensjon her).

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å elske Jesus med et rent og udelt hjerte og at jeg i tillit, gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet. Led meg på din lille vei, slik at jeg raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet. Amen.

Shadow