Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

NOVENE TIL JOMFRU MARIA AV KARMELBERGET

Dag 1.

Fra den hellige Thérèse av Jesusbarnets skrifter: Å! Det jeg følte der ved den hellige Jomfrus føtter, kan ikke beskrives. (…) Jeg forstod at hun våket over meg og at jeg var hennes barn, og også at jeg fra nå av kun skulle kalle henne «mamma» (…) Med hvilken brennende iver har jeg ikke bedt om at hun alltid må beskytte meg og snart virkeliggjøre min drøm om å få skjule meg i skyggen av hennes jomfruelige kappe! Å! Nettopp dette var en av mine første ønsker som barn. Med alderen forstod jeg at det var i Karmel det skulle bli mulig for meg virkelig å finne kappen til den hellige Jomfruen, og alle mine ønsker var rettet mot dette fruktbare berg. (En sjels historie)

Dag 2.

Fra den hellige Teresa av Jesus’ skrifter: [Husk] hvordan Vår Frue og Jomfru i all sin visdom handlet og hvordan hun spurte engelen: Hvordan skal dette kunne skje? Og da han svarte: Den Hellige Ånd skal komme over deg og Den høyeste kraft skal overskygge deg (Luk 1,34-35), ville hun ikke stille flere spørsmål. Siden hun hadde så stor tro og visdom forstod hun med det samme at når nå disse to tingene virket sammen, så trengte hun verken å tvile eller å vite mer. (…) Å, min Frue, hvor lett det er å lære av deg hva som utspiller seg mellom Gud og Bruden, etter det hun sier i Høysangen! (Betraktninger over Guds kjærlighet 6,7)

Dag 3.

Fra den hellige Teresa Benedikta av Korsets skrifter: Hvis vi sier vårt ja til [Herrens] ”Følg meg”, da er vi hans, og veien er åpen, slik at hans guddommelige liv kan gå over i oss. Det er begynnelsen til deg evige liv i oss. Det er ennå ikke å skue Gud i hans salighet, vi lever fremdeles i troens mørke, men vi er allerede i Guds rike. Da den hellige Jomfru uttalte sitt Fiat, sitt ja til Gud, oppstod Guds rike på jorden, og hun var dets første borger. (…) Slik er det også i dag for hver Guds barn. (…) Gud i oss og vi i ham, det er vår delaktighet i Guds rike, som inkarnasjonen har lagt grunnen for. (Julemysteriet)

Dag 4.

Fra den hellige Johannes av Korsets skrifter: Den sjel som elsker på en fintfølende måte, bryr seg ikke om å be om det den måtte mangle eller om å få oppfylt sine ønsker. Den legger i stedet frem sin nød for sin Elskede, slik at han kan gjøre det han finner for godt, akkurat som da den salige Jomfru Maria talte til sin elskede Sønn i bryllupet i Kana. Hun bad ikke direkte om vin, men sa til ham: De har ikke mer vin (Joh 2,3). (Åndelig sang 2,8)

Dag 5.

Fra den hellige Thérèse av Jesusbarnets skrifter: Jeg kan ikke si at jeg [opplever] mine takksigelsesbønner som trøsterike; det er vel heller slik at det nettopp er i disse stundene at trøsten forekommer mest sjelden. (…) Jeg forestiller meg at min sjel er som et åpent terreng, og jeg ber jomfru Maria om at hun må fjerne alle rester av gamle ruiner som hindrer det i å være helt fritt, og deretter ber jeg om at hun selv må slå opp et stort telt som er himmelen verdig, og pynte det med sine egne smykker. (…) Når Jesus stiger ned i mitt hjerte, tror jeg at han er glad for å bli så godt mottatt, og da blir også jeg glad. (En sjels historie)

  Dag 6.

Fra den hellige Rafael av st. Josefs skrifter: Ved (Marias) samtykke: "La det skje med meg som du har sagt", ble korsets tre reist, der Gud forløste verden; (......) Frelseren kom for å bo på altrene; makten i den Jomfruelige Guds Mors forbønn, fikk undere til å stråle frem; veien i Marias fotspor åpnet seg for de troende. (.......) (Måtte) Guds Hellige Mor, når hun fører sin Sønn ned fra himmelen til alteret, også føre Ham inn i våre sjeler. Det var jo hun som ofret ham på Golgata, da han hadde viet seg selv som offer på korset. (........) Hun vil så gjerne ofre ham for hver og en av oss, hun vil så gjerne gjøre våre sjeler om til et offeralter, for å frelse oss.  (Vær dere hellige)

 Dag 7.

Fra den hellige Elisabeth av Treenightens skrifter: Jomfruenes dronning er også martyrenes dronning. Dette er hun også i sitt hjerte, det som ble gjennomboret av et sverd, for hos henne skjer alt i det indre.......Å! Hvor vakker hun er å skue i sitt lange martyrium, så stille, omsluttet av en slags verdighet, som stråler med både styrke og mildhet.......Hun lærte fra Ordet selv, hvordan de som Faderen har valgt som ofre, skulle lide; (........)de "som han på forhånd har vedkjent seg og bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde" (jf.Rom 8,29), korsfestet av kjærlighet. Ved korsets fot står Maria, sterk og tapper; og Mesteren sier til meg: "Ecce Mater tua" - se, der er din Mor. Ja, jeg får henne til mor! Jomfru Maria er hele tiden ved min side, og lærer meg å lide som ham. (Siste retrett)

Dag 8.

Fra den hellige Teresa av Jesus’ skrifter: Herren sa til disiplene, at det var til gavn for dem at han gikk bort. (…) Han har ikke sagt det til sin allerhelligste Moder, for hun var fast i troen og visste at han var både Gud og Menneske. Og skjønt hun elsket ham høyere enn de andre, var hennes kjærlighet så fullkommen at hans menneskelige natur snarere var henne til hjelp. Men apostlene var nok ennu ikke så faste i troen som de senere ble, og som vi bør være nu. (Den indre borgen 6,7,14)

 

Dag 9.

Fra den hellige Johannes av Korsets skrifter: Alle handlinger, utført av en sjel som er forenet med Gud, utgår fra Guds Ånd, og er guddommelige. (.......) Gud alene beveger disse sjeler mot handlinger som er i harmoni med hans vilje og bestemmelser, og de kan ikke bevege seg mot noe annet. Derfor har disse sjelers arbeid og bønner alltid en hensikt. Slik var også Jomfru Marias bønn og arbeid. Hun, som Gud fra begynnelsen av, løftet  til denne opphøyde tilstand, hadde aldri fått sin sjel preget av noen skapning, og hun ble heller ikke drevet av noen skapning, hun ble alltid drevet av Den Hellige Ånd. (Oppstigning av Karmelberget III,2,9.10)

Shadow