Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Fram til onsdag den 12.04.2017 -vanlig program

SKJÆRTORSDAG 13. 04. 2017

Ingen Eukaristifeiring kl.9.00
Ellers vanlig program på formiddagen.

Ingen Vesper kl.17.40

18.00 -Aftenmesse

ca.19.30 -Kompletorium

20.00- Tilbedelse -våkenatt

 Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

 LANGFREDAG 14. 04. 2017

 6.00 -Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.50 -Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.05 - Sekst

13.45- Non

14.30- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

15.00 - LANGFREDAGSLITURGI

Ingen Vesper kl.17.40

19.30 -Kompletorium

Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00 

PÅSKEAFTEN 15. 04. 2017

 6.00 -Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.40 -Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.15 - Sekst

14.00 - Non

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

22.00 -PÅSKEVIGILIE 

 

 PÅSKEDAG 16. 04. 2017 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 - Non

17.40 - Vesper

18.15-Lesningsgudstjeneste

20.00 -Kompletorium 

2.PÅSKEDAG 17. 04. 2017 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 - Non

17.40 - Vesper

18.15-Lesningsgudstjeneste

20.00 -Kompletorium

 

Shadow