Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Fram til onsdag den 28.03.2018 -vanlig program

SKJÆRTORSDAG 29. 03 . 2018

Ingen Eukaristifeiring kl.9.00
Ellers vanlig program på formiddagen.

Ingen Vesper kl.17.40

18.00 - Aftenmesse

ca.19.30-Kompletorium

20.00- Tilbedelse -våkenatt

 Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

 LANGFREDAG 30. 03. 2018

 6,00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.50 - Jeremias Klagesanger

8,00 - Laudes

9.30 - Ters

12.05 - Sekst

13.45- Ikke

14.30 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

15.00 - LANGFREDAGSLITURGI

Ingen Vesper kl.17.40

19,30-Kompletorium

Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00 

PÅSKEAFTEN 31. 03. 2018

 6,00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.40 - Jeremias Klagesanger

8,00 - Laudes

9.30 - Ters

12,15 - Sekst

14.00 - Ikke

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

22.00 -PÅSKEVIGILIE 

 

 PÅSKEDAG 01. 04. 2018 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE

12,45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 - Ikke

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium 

2.PÅSKEDAG 02. 04. 2018 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE

12,45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 - Ikke

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                            03. 04.2018 (tirsdag) - 04. 04.2018 (onsdag)

6.50- Meditasjon

8. 00 - Laudes, Ters

9,00 - Den Hellige Messe

12,45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                            05. 04.2018 (torsdag) 

8. 15 - Laudes

9,00 - Den Hellige Messe

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

Andre bønner bes individuelt.

                            06. 04.2018 (fredag) 

6,50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9,00 - Den Hellige Messe

12,45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                          07. 04.2018 (lørdag) 

6,50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9,00 - Den Hellige Messe

12,45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

19,30-Kompletorium

21.00 -Lesningsgudstjeneste

 
         08. 04.2018 (søndag) MISKUNNS- SØNDAGEN

 6,50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9,00 - Den Hellige Messe

12,45 - Sekst

15.00 - Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

 

Shadow