Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

                  Påske 2022

Fram til onsdag den 13.04.2022 -vanlig program

SKJÆRTORSDAG 14. 04 . 2022

Ingen Eukaristifeiring kl.9.00
Ellers vanlig program på formiddagen.

Ingen Vesper kl.17.40

18.00 - Aftenmesse  

ca.19.30-Kompletorium

20.00- Tilbedelse -våkenatt

 Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

 LANGFREDAG 15. 04. 2022

 6.00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.50 - Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.05 - Sekst

13.45- Non

14.30 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

15.00 - LANGFREDAGSLITURGI 

Ingen Vesper kl.17.40

19,30-Kompletorium

Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00 

PÅSKEAFTEN 16. 04. 2022

 6.00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.40 - Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.05 - Sekst

14.00 - Non

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

22.00 -PÅSKEVIGILIE 

 PÅSKEDAG 17. 04. 2022 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE  

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 - Non

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium 

2.PÅSKEDAG 18. 04. 2022 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE  

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 - Non

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                       19. 04.2022 (tirsdag) -  20.04.2022 (onsdag)

6.50- Meditasjon

8. 00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                            21. 04.2022 (torsdag) 

8. 15 - Laudes

9.00 - Den Hellige Messe 

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

Andre bønner bes individuelt.

                            22.04.2021 (fredag) 

6.50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

                          23 . 04.2022 (lørdag) 

6.50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

19,30-Kompletorium

21.00 -Lesningsgudstjeneste

 
         24. 04.2022 (søndag) MISKUNNS- SØNDAGEN

 6.50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

 

Shadow