Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

 
PROGRAM

Torsdag 18.10. 
            18:30 Seminar: «Relikvier og relikviekult i går og i dag»
Fredag 19.10.
           18:00 Lovprisningskveld, skriftemål
                     Film og møte for unge
Lørdag 20.10.
          19:00 Høytidelig Vesper
                   Angelus 
                    Lesningsgudstjeneste
          20:30 Relikviene ankommer Karmelittklosteret
          21:00 Bønnevake ved ungdom
          23:30 Kompletorium
          24:00 Høytidelig avslutning
Søndag 21.10.
          7:00 Stille bønn
          8:00 Angelus
                 Høytidelig Laudes
                 Ters
         9:00 Pontifikalmesse v/ biskop Berislav Grgić
                 Velsignelse av roser
         12:00 Angelusbønn
                  Sekst
                  Non
         15:00 Bønn for og med familier
         17:30  Rosenkrans med hellige Thérèse
         19:00 Høytidelig Vesper
                  Angelus
         19:30 Bønn for og med eldre og syke
         21:00 Kompletorium
                  Lesningsgudstjeneste
                  Høytidelig avslutning
Mandag 22.10.
         6:00 Stille bønn
         7:00 Angelus
                 Laudes
                 Ters
         8:00 Den hellige messe
          Avskjedsandakt
        
                  

Alle arrangementer foregår i Karmelittklosteret
I løpet av helgen vil gjestehuset være åpent for alle for samvær og enkel servering.
For detaljer og ev. endringer se: www.karmel.katolsk.no

Shadow