Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

REISERUTE I NORGE

06.10          Ankommer St. Gudmund menighet, Jessheim
07.10          Messe i St. Gudmund kirke, 08.00

                            Messe i Oslo, 11.00
                            Ungdomsfestival (begynner 05.10)

08.10          Ankommer St. Svithun menighet, Stavanger

09.10          Ankommer St. Paul menighet, Berge
10.10          Bergen

11.10          Ankommer St. Teresia menighet, Hønefoss

12.10          Ankommer St. Olav menighet, Trondheim
13.10          Trondheim

 (valfarten fortsetter gjennom Sverige)

19.10          Ankommer Kristi Konge menighet, Narvik

20.10          Ankommer Vår Frue menighet, Tromsø (via Harstad)
                           Bønnevake i Karmelittklosteret
21.10          Karmelittklosteret  

22.10          Ankommer Hammerfest
23.10          Hammerfest

24.10          I løpet av dagen til Nordkapp

Shadow