Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

    Høytider, søndager og hverdager                                            

(februar til oktober) (november til januar)

6,00 Angelusbønn 6,30

                              LAUDES
                       

7,40 Meditasjon 7,40

8.40 TERS 8.40

9.00 DEN HELLIGE MESSE 9.00

                      EUKARISTIFEIRING

 

12.05 Angelusbønn 12.05

                               SEKST

  -Påkallelser av helgener som blir særlig æret i Carmel 
           - Consciousness in silence

14.00 IKKE 14.00

16.35 Meditasjon 16.35

              "Salve Regina" på lørdager
17.40 VESPER 17.40

                         Angelusbønn

19.30 Bønn til Jomfru Maria 19.30
                      KOMPLETORIUM

21.00 LESNINGSGUDSTJENESTE 21.00

 

OBS! Hver torsdag har kommuniteten  dag i ensomhet. Da feires kun Laudes kl. 8,15, Messen kl 9.00 og Vesper kl. 17.40, andre bønner bes individuelt.

All are welcome to our church, even when it is not a service. Når kirkedøren er stengt, kan man bruke klostrets hovedinngang og gå direkte inn uten å melde seg. Det er åpent hele dagen.

        Vi gjør oppmerksom på at ved spesielle anledninger kan dagsplanen endres.

 

Shadow