Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

    Høytider,søndager og hverdager                                            

( februar til oktober)                           (november til januar)

6.00                     Angelusbønn                  6.30

                              LAUDES
                       

7.40                    Meditasjon                      7.40

8.40                        TERS                          8.40

9.00              DEN HELLIGE MESSE             9.00

                      EUKARISTIFEIRING

 

12.05                  Angelusbønn                  12.05

                               SEKST

  -Påkallelser av helgener som blir særlig æret i Karmel 
           - Samvittighetsransakelse i stillhet

14.00                     NON                            14.00

16.35                Meditasjon                        16.35

              „Salve Regina” på lørdager
17.40                  VESPER                           17.40

                         Angelusbønn

19.30           Bønn til Jomfru Maria              19.30
                      KOMPLETORIUM

21.00        LESNINGSGUDSTJENESTE          21.00

 

OBS! Hver torsdag har kommuniteten felles retrettdag. Da feires kun Laudes kl. 8.15, Messen kl 9.00 og vesper kl. 17.40

Alle er velkomne til vår kirke, også når det ikke er gudstjeneste. Når kirkedøren er stengt, kan man benytte klostrets hovedinngang og gå direkte inn uten å melde  seg.  Det er åpent hele dagen.

        Vi gjør oppmerksom på at ved spesielle anledninger kan dagsplanen forandres.

 

Shadow