Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 Profeten Elias fraternitet

Preses: Gro Inger Rasmussen
Loddefjordveien 10, 5171 Loddefjord
Tlf.:  55936694
Mobil: 97656923
Mail: gro.rasmussen@getmail.no

Spørsmål og henvendelser kan rettes til henne.

Shadow