Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

NOVENE TIL DEN HELLIGE JOSEF

  • Betraktninger basert på pave Frans tale, 1.05.2018
  • Bønn

La oss be: Allmektige Gud, da tiden for menneskeslektens gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den salige Josefs trofaste varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke på hans forbønn alltid å våke over fullbyrdelsen av frelsens mysterium. Ved Kristus, vår Herre. Amen.
1.DAG

 Det er lett å bli glad i den hellige Josef og overgi seg til hans forbønn. Men for å virkelig bli hans venner må man gå i hans fotspor, som reflekterer Guds egen væremåte.

 Josef er taushetens mann. I Josefs taushet bor Guds stemme. Den vekker troens lydighet, som former livet slik at det blir styrt av Guds vilje.

 2.DAG

 Josef, taushetens og lydhørhetens mann, er også et menneske som ikke mister evnen til å drømme, å ha tillit og å håpe om natten.

 3.DAG

 Josefs drøm er en visjon, mot og lydighet som beveger hjerte og føtter. Denne helgen er et ikon av vårt hellige folk, som i Gud anerkjenner den rettesnor som gir hele livet enhetlig mening.

 En slik tro inspirerer til handling og skaper gode vaner. En slik tro gir perspektiver som følger prosesser, forvandler problemer til muligheter, forbedrer og bygger menneskets by.

 4.DAG

 Tømmermannen fra Nasaret minner oss på det tvingende behov for å ha erfaring med sunn langsomhet, ro og tålmodighet. Med sin taushet minner han oss om at alt begynner ved at man lytter, ved å gå ut over oss selv slik vi åpner oss for andres ord og historie. 

 Taushet betyr to ting for oss. På den ene side at vi ikke må miste våre kulturelle røtter eller tillate at de blir ødelagt. Måten vi tar vare på dem er å finne oss selv stadig på ny i Jesus, og gjøre hans ydmykhet, ømhet, uselviskhet og medlidenhet til vårt eget. På den andre siden, en Kirken som lever i kontemplasjonen av Kristi Ansikt har ikke problemer med å gjenkjenne ham i menneskets ansikt. Her kan Kirken la seg bli utfordret til å overvinne kortsiktighet. Kirken kan her la seg bli utfordret og slik overvinne kortsyn, deformasjon og diskriminasjon.

 5.DAG

 Det er ikke tilfeldig at Josef er en mann som kan våkne opp og stå opp om natten, uten å bli motløs av tunge prøvelser. Han vet hvordan han skal vandre i enkelte mørke stunder når han ikke forstår helt og fult. Han er sterk i det kall som plasserer ham foran et mysterium, som han samtykker til å bli involvert i og som han overgir seg til uten forbehold.

 6. DAG

 Josef er også en rettskaffen mann, som klarer å overgi seg til Guds drøm og realisere Hans løfter.

 7. DAG

 Josef er en hellig beskytter, en mann med både praktisk anlegg og nærhet. Til syvende og sist er det nettopp i denne villigheten til å ta vare på andre at hemmeligheten til hans farskap bor, det som virkelig gjorde ham til en far.
Ingenting skaper nærhet slik som barmhjertighet. Barmhjertigheten inspirerer til å ha en holdning som skaper nærhet, som foretrekker å møtes, og fremmer solidaritet og samvittighet.

 8. DAG 

 Han er en oppdrager som – idet han ikke krever noe for seg selv – blir en far takket være sitt nærvær, sin evne til å ledsage, få livet til å gro, og formidle arbeid …  

Josef er diskré og omsorgsfull beskytter som evner å ta ansvar for personer og situasjoner som livet har betrodd ham.

 La oss vende tilbake til den hellige Josefs skole, hvor kommunikasjon er vendt mot sannhet, skjønnhet og det felles gode.

 9. DAG

 Jomfruens trolovede er en påminnelse og et støttepunkt for Kirken, at den hverken kan akseptere at troen reduseres til den private og intime sfære, eller at den bøyer av for moralsk relativisme som forvirrer og er uten forpliktelser. 

Måtte også dere gi uttrykk for en Kirke som ser på virkeligheten hverken utenfra eller ovenfra. Men som går dypt inn i den, blander seg med den, har tilhold i den og – i kraft av tjenesten som Kirken tilbyr – vekker og utbrer håp hos alle.  

 

 

 

Shadow