Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

                                                                              JM+JT

     EMAUSVANDRERNE

 „Skulle ikke Messias lide alt dette

 så gå inn til sin herlighet?”

„Herren er virkelig oppstanden

og har visst seg for Simon.”

 

„Og selv fortalte de

hva som var skjedd på veien,

og hvordan de hadde kjent ham igjen 

da han brøt brødet.”

Luk, 24,13-35

 

 

                                                                                                   Emausvandrerne. Alexandre Bida (1813–1895)

 

 

 

Halleluja!

Den oppstandne Kristus slår følge med oss. 
Han tar brødet, velsigner det,Han tar brødet, 
bryter det og gir oss.
 
Måtte hans nærvær forvandle våre hjerter
og fylle dem med håp.
Måtte hans Ord brenne i våre hjerter
  • og gjøre oss til håpet pilegrimer.
 
Forenet i lovprisning,Forenet i lovprisning,
påskeglede og lovsang.
Karmelittnonnene

 

  

 

 2025 er utropt jubelår under mottoet 

«PILEGRIMER I HÅP»

Tiden fram til åpningen av den hellige dør i Peterskirken 

på julaften 2024 er et BØNNENS ÅR.

 

    

Shadow