Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

                  Påske 2024

Fram til onsdag den 27.03.2024 -vanlig program

SKJÆRTORSDAG 28. 03. 2024

Ingen Eukaristifeiring kl.9.00
Ellers vanlig program på formiddagen.

Ingen Vesper kl.17.40

18.00 - Aftenmesse  

ca.20.00-Kompletorium

21.00- Tilbedelse -våkenatt

 Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

 LANGFREDAG 29. 03. 2024

 6.00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.50 - Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.15 - Sekst

13.45- Non

14.30 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

15.00 - LANGFREDAGSLITURGI 

Ingen Vesper kl.17.40

19,30-Kompletorium

Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00 

PÅSKEAFTEN 30. 03. 2024

 6.00 - Lesningsgudstjeneste med vigilie.

ca.6.40 - Jeremias Klagesanger

8.00 - Laudes

9.30 - Ters

12.05 - Sekst

14.00 - Non

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

17.40 - Vesper

21.00 -PÅSKEVIGILIE 

 PÅSKEDAG 31. 03. 2024

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE  

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 - Non

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.00-Kompletorium 

2.PÅSKEDAG 01. 04. 2024 

9.00 - Laudes, Ters

10.00 - HØYMESSE  

12.45 - Sekst

15.00- Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 - Non

17.40 - Vesper

18.15- Lesningsgudstjeneste

20.00-Kompletorium

                       02. 04.2024 (tirsdag) -  06.04.2024 (lørdag)

6.50- Meditasjon

8. 00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Novene: Barmhjertighetens rosenkrans

16,15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

 
         07. 04.2024 (søndag) MISKUNNS- SØNDAGEN

 6.50 - Meditasjon

8.00 - Laudes, Ters

9.00 - Den Hellige Messe 

12.45 - Sekst

15.00 - Barmhjertighetens rosenkrans

16.15 -Non

16.35 - Meditasjon

17.40 - Vesper

18.15 -Lesningsgudstjeneste

20.30-Kompletorium

 

Shadow