Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 

"La ingenting forvirre deg.

La ingenting skremme deg.

Den som har Gud, han mangler ingenting.

Gud alene er nok!"

(Den hl. Teresa av Jesus)

 

 Den indre bønn er

«Intet annet enn det å omgåes i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med ham som vi vet elsker oss». (BL 8,5)

 

Shadow