Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

”Kjærligheten  ga  meg nøkkelen til mitt kall.
Kirken har en kropp som består av ulike lemmer.
Jeg forstod at Kirken har et hjerte
og at dette hjerte brenner av kjærlighet.”

”Jeg skulle ønske at jeg kunne forkynne Evangeliet på alle fem kontinenter på en gang, og at jeg kunne bringe det ut til de mest avsideliggende øyer”.

Den hl. Thérèse av Jesusbarnet

Den teresianske families opprinnelse innen karmelittordenen og meningen med dens kall i Kirken henger tett sammen med utviklingen av den hellige Teresas åndelige liv og hennes karisme. Fremfor alt er de forbundet med de mystiske nådegaver som drev henne til å fornye Karmel for at ordenen skulle være fullstendig innrettet på bønn og betraktningen av de guddommelige ting, i etterlevelsen av de evangeliske råd i følge den ”opprinnelige” regelen, i et lite, søsterlig fellesskap grunnlagt på ensomhet, bønn og streng fattigdom. Konst. 4

 

  

Shadow