Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

”Kalt…til å bli dannet i hans Sønns bilde” (Rom 8, 28-29).

De døpte har ”kledt seg i Kristus” (Gal 3, 27). Ved den Hellige Ånd er dåpen et bad som renser, helligjør, og rettferdiggjør. Ifølge den hellige apostel Paulus for den troende i dåpen samfunn med Kristi død, blir gravlagt og oppstår med Ham. KKK 1227

”Enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø” (Joh 11, 26).

Det liv Guds Sønn kom for å gi menneskene, kan ikke reduseres til en ren eksistens i tiden. Det livet som alltid var ” i ham” og som er ” menneskenes lys”(Joh 1, 4), består i å være innlemmet i Gud og ha del i fylden av hans kjærlighet: ”De som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn; han som selv er født, ikke ved mans eller menneskes vilje, men av Gud” (Joh 1, 12-13).

Det liv Jesus lover og gir er ”evig” fordi det betyr den fulle deltagelse i ”Den Evige”s liv. Enhver som tror på Jesus å lever i samfunn med ham, har evig liv (Joh 3, 15; 6, 40) for fra ham kommer de eneste ord som åpenbarer og meddeler den menneskelige eksistens fylden av liv. Det er ”det evige livs ord” som Peter erkjenner i sin trosbekjennelse: ”Herre, til hvem skulle vi gå? Det er du, som har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet at du er Guds Hellige” (Joh 6, 68-69). Evangelium Vitae 37

Shadow