Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

De første skritt: Den som ønsker å slutte seg til et Karmel må først og fremst la sitt ønske modnes og vokse gjennom bønn. Det er ikke gjort i en fei. Man kan så kontakte et kloster, og må da prøve å forklare så godt det lar seg gjøre hva er det som drar en til et liv i Karmel. Vi på vår side vil kanskje be om å få informasjon om studier, familie, kanskje be om en anbefaling fra en prest eller lignende.

Prepostulat: Dersom kandidaten virker lovende blir hun tilbudt å komme på besøk slik at man kan bli bedre kjent. Dersom utfallet er positivt kan man i enkelte klostre ha et såkalt pre-postulat. Man bor da en gitt tid (ca. 3 måneder) i klosteret for å se om dette er det livet en er kalt til. I noen tilfeller ber vi våre kandidater vente med inntreden. Dette kan ha mange grunner; modenhet, fullføre påbegynte studier, hensyn til foreldre osv.

 IkledningPostulat: Når kandidaten har trått inn begynner det såkalte postulatet, som varer fra 6 måneder til et år. Kandidaten er fri til å gå, og vi til å sende henne vekk.

Novisiat: Dersom kallet blir stadfestet, kan man på slutten av postulatet, motta drakten, og novisiatet begynner. Hos oss varer det i to år.

 

 

Midlertidige løfter: Novisiatet avsluttes med de midlertidige løftene, for et år ad gangen i en periode på tre år.

 

LøfteavleggelseHøytidelige løfter: Etter dette finner de høytidelige løftene sted; et livslangt engasjement inngås for Gud og for Kirken.

Shadow