Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Hva som skal foregå i løpet av en vanlig dag, er fastlagt i konstitusjonene som gjelder for hele ordenen. Tidspunktene bestemmer det enkelte kloster for seg, og de kan forandres. Det finnes en del faste poster som aldri kan utelates, bare forskyves. Åndelig lesningHver dag blir det feiret messe, og syv tidebønner blir sunget, vanligvis i felleskap i koret. I tillegg kommer andre muntlige bønner, og to timers meditasjon eller stille bønn, en time åndelig lesning. For at nonnenes liv skal kunne bli en uavbrutt bønn, er det nødvendig at de har faste tider til å be konsentrert. Kortjeneste, bønnetjeneste, er nonnenes særlige oppdrag i kirken.

Nonnene blir vekket kl. 5:30 og går til ro kl. 22:30. Omkring åtte timer hver dag brukes til gudstjeneste, bønn og åndelig lesning.rekreasjon 3 Måltidene inntas i refektoriet, som regel under høytlesning. Maten er enkel. Etter middag og etter kveldsmat er det en times rekreasjon. Det betyr at søstrene er sammen og prater. Ellers snakker de ikke sammen uten at det er helt nødvendig.

 

Vår Mor Teresa ville at kommunitetene skulle være små, slik at nonnene kunne leve sammen som en familie. Hun satte 21 som øvre grense. Når flere melder seg, må nytt kloster grunnlegges. På denne måten er dett lettere å fordele godene og pliktene og ta hensyn til den enkeltes særlige behov. Alle tar del i de praktiske gjøremål.

Kjøkkentjeneste har man en uke om gangen. Rengjøring utfører alle, men hver på sitt sted, og man skifter sted etter en tid. Søm og reparasjon av tøy fordeles på lignende måte. Når det praktiske arbeidet i huset er utført i tillegg til kortjenesten, blir det ikke mye tid igjen for inntektsbringende arbeid. Tradisjonelt tjener nonnene en del ved å lage gjenstander for salg, men ikke nok til sitt underhold. Brodering og søm av paramenter har vært en vanlig inntektskilde for monastiske kloster. Men i dag gir det liten fortjeneste. LysstoperiI Tromsø broderer man fortrinnsvis for å dekke eget og Stiftets behov. Ellers har nonnene lært å male ikoner. Dette er også tidkrevende, men gir noe bedre utbytte. Nå har søstrene begynt å fotografere sine selvmalte ikoner for å få trykt kort. Lys er annen artikkel: Malte lys, støpte lys, honninglys. Slike småting fyller et behov hos folk som gjerne vil ha små gaver som er laget i klosteret for å gi til venner.

 

Shadow