Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Tid og sted

I de siste 100 år har karmelittene lagt ned et stort arbeid i å granske ordenens eldste historie. Legendariske fremstillinger og annet materiale er blitt studert etter moderne kritiske metoder. Etter hvert har man kunnet skille ut en del in­formasjon som regnes som historisk pålitelig.

De første karmelitter

I korstogstiden (1096-1291) kom det mange pilegrimer til Palestina fra kristne land i Europa. De ville besøke de hellige steder, og en del av dem ønsket å slå seg ned som munker eller eremitter der hvor Jesus hadde levd. Noen av krigerne sluttet seg til pilegrimene, og snart var det kristne grupper eller eremitter spredt omkring, særlig i ørken- og fjellområder.

Shadow