Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Teresas liv frem til 1554

I Karmels fornyelsesprosess satte ingen dypere spor etter seg enn den hellige Teresa. Kvinnegrenen var ny og hadde behov for faste former. Både menn og kvinner trengte å besinne seg på arven fra Karmelberget. Teresa var organisator og inspirator.

St. Josef klosteret i Avila

Ingen betraktet Teresa som en dårlig nonne. Det var hun selv som plutselig forstod at hun ikke hadde levd opp til sitt kall. En dag da hun uventet befant seg foran et pasjonsbilde, fikk hun en indre opplevelse. Umiddelbart forstod hun hva Frelserens offer innebar av lidelse. Fra dette øyeblikk ble hennes gudsforhold og hele hennes liv forandret.

Shadow