Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

I tillegg til sakramentene og de liturgiske tegn, har Kirken en rekke andre tegn som er knyttet til en spesiell handling, tradisjon eller person. Et av disse tegnene som har en lang tradisjon i Kirken, er VÅR FRUE AV KAMELBERGETS BRUNE SKAPULAR.

Skapularet er et tegn som er anerkjent av Kirken, og som av Karmelittordenen blir sett på som en ytre påminnelse om Jomfru Marias kjærlighet til menneskene. Det er også et uttrykk for menneskenes tillit til Jomfru Maria og deres ønske og forsett om å leve sitt kristne liv etter Marias forbilde og eksempel.

Selve ordet, skapular, indikerer et slags klesplagg som munker brukte når de arbeidet. Det var med andre ord opprinnelig et slags forkle. Etter som tiden gikk, begynte man å gi dette plagget symbolsk betydning: I det det hang over skuldrene, ble det et bilde på Jesu befaling til disiplene om hver dag å ta opp sitt kors og følge ham. Et åk som var lett å bære, om man vil. I visse ordensfamilier, deriblant karmelittene, ble skapularet slik et tegn på deres livsstil. I Karmel fikk skapularet også et spesielt mariansk preg siden Karmel var Marias orden, og derfor symboliserte det her også karmelittenes hengivenhet til Jomfru Maria, Guds Mor, deres tillit til hennes moderlige beskyttelse og deres ønske om å ligne henne i hennes Kristus-etterfølgelse.

Praktiske ordninger

Man blir bare tatt opp i skapularfellesskapet en gang, og det skjer ved en enkel liturgisk handling foretatt ved en prest. Skapularet som er laget av stoff kan erstattes av en medaljong som på den ene siden har et bilde av Jesu Hjerte og på den andre siden et bilde av jomfru Maria.

Rituale for opptagelse i sakpularfellesskapet

Ritualet består av følgende ledd. Innledning, velsignelse av skapularet, overrekkelse og bønn over den/de som blir tatt opp i skapularfellesskapet. Under finner du Ritualet og  skjema for bekreftelse som må sendes for at vedkommende som er tatt opp blir registrert i skapularfellesskapet. Bekreftelsen kan sendes oss eller et annet karmelittkloster.

Last ned rituale og bekreftelse (pdf)

Shadow