Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Profeten Elia

På Karmelberget finnes spor av mennesker fra tusenvis av år tilbake. Bibelen beretter at det var tilholdssted for profeter i den gamle pakt. Særlig er profeten Elias navn knyttet til dette fjellet. Det var her han hadde sitt oppgjør med Baals prester 800 år før Kristus (Jf. 1. Kongebok 18. kapittel). Det er ikke urimelig å tro at han kan ha bodd ved kilden i Wadi-es-Siah. Men her har vi ingen mulighet for å skille ut historiske momenter fra myter og legender.  

Guds Mor Maria

Alle ordensfamilier er forbundet med Jomfru Maria. De fremhever bestemte Maria-mysterier, har sine Maria-legender og ærer henne ut fra sin egen tradisjon. Karmelittene henviser til sitt utspring på Karmelberget og sin stilling som de gamle profeters arvtagere, og mener at de er knyttet til henne med spesielle bånd. Deres orden er Marias hage. 

Karmels opprinnelige regel

Karmels regel er et kort dokument som kan få plass på 3-4 maskinskrevne A4-sider. Den tekst som blir brukt i klostrene, er å finne i pavebullen "Quae honorem" fra 1247. Den blir presentert som "den opprinnelige regel, gitt av St. Albert og korrigert, endret og stadfestet av pave Innocens IV." Identisk med den eldste form er den ikke, for ved overflyttingen til Europa ble det nødvendig å tilpasse den de nye forholdene. Men i det vesentlige er den uforandret.

Shadow