Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Jomfru Maria lærer oss å være åpne mot Gud og hans vilje som åpenbarer seg i det som hender i våre liv, slik hun selv var åpen mot Den Hellige Ånds verk i sitt eget liv, å lytte til Guds ord i Skriften og i våre liv, å tro på det og la det forme våre liv, slik det formet Marias liv i det hun sa ja til å være Guds Mor, å be til alle tider og på alle steder for slik å oppdage og erfare Guds nærvær i alt som skjer i og rundt oss, slik Maria alltid levde i Jesu nærvær og så og hørte Gud i ham, å leve nær våre medmennesker og være oppmerksom på deres  behov, slik Maria så andres behov og ba Jesus hjelpe dem. Skapularet fører oss inn i Karmels fellesskap, et fellesskap av ordensmenn og -kvinner som har eksistert i Kirken i mer enn åtte århundrer. Det utfordrer oss til å leve ut denne ordensfamiliens ideal i våre daglige liv, et ideal om å leve i nært vennskap med Gud i bønn. Skapularet minner oss om helgenenes forbilde og eksempel, de som før oss har levd i Kristi etterfølgelse etter Karmels karisme. Og sist men ikke minst er skapularet et tegn på vårt håp om og vår tro på at vi en dag skal møte Gud ansikt til ansikt i det evige liv, og at Jomfru Maria selv går i forbønn for oss og hjelper oss å komme til dette målet.

Shadow