Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

 Profeten Elias fraternitet

Preses: Birgith Kalve

Opplæringsleder: Anne Samuelsen

3. rådsmedlem og sekretær: Gro Rasmussen Tlf.:  55 93 66 94 Mobil: 976 569 23 Mail: gro.rasmussen@getmail.no Spørsmål og henvendelser kan rettes til henne.

4. rådsmedlem: Frode Thorup

Referent: Torill Fiskaa

Shadow