Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

    Høytider, søndager og hverdager                                            

(februar til oktober) (november til januar)

6.00         Angelusbønn      6.30

                   LAUDES
                       

7.40           Meditasjon       7.40

8.40           TERS               8.40

9.00  DEN HELLIGE MESSE  9.00

 12.05     Angelusbønn        12.05

                  SEKST

  -Påkallelser av helgener som blir særlig æret i Carmel 
           - Samvittighets ransakelse i stillhet

14.00           NON              14.00

16.35          Meditasjon      16.35

              "Salve Regina" på lørdager
17.40          VESPER           17.40

                 Angelusbønn

19.30 Bønn til Jomfru Maria 19.30 
                 KOMPLETORIUM

21.00 LESNINGSGUDSTJENESTE 21.00

 

OBS! Hver onsdag har kommuniteten en dag i ensomhet. Da feires kun Laudes kl. 8.15, Messen kl 9.00 og Vesper kl. 17.40, andre bønner bes individuelt. 

Når kirkedøren er stengt, kan man bruke klostrets hovedinngang og gå direkte inn uten å melde seg. Det er åpent hele dagen.

        Vi gjør oppmerksom på at ved spesielle anledninger kan dagsplanen endres.

 

Shadow