Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Når den kristne ber, lytter han til Kristus og lar ham lede seg. Kristi lære viser ikke så mye til bønnens form som til det rette sinnelag. ”Slik skal dere da be” sier han. Og lærer dem Fadervår.

”Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde”. (Luk 6,9-13)

 

Den helligeTreenighet 

Hva er kristen bønn

”Herre lær oss å be” sier disiplene til Jesus.  (Luk 11, 1)

”Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord, slik som hedningene gjør, de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.”  (Matt 6, 7-8) Kristus advarer sine disipler mot å be slik som hedningene gjør. (Ordet ”hendninger” ble brukt av jødene om alle som ikke var jøder.) Han peker på faren ved å gjøre bønnen til magi, prøve å få makt over Gud ved å be på en bestemt måte. Kristen bønn er noe annet enn en slik hedningenes bønn.

Samtale med Gud

”Bønn er en samtale med Gud.” (Klemens av Alexandria  ca. 150-216)

Hva er så temaet for samtalen? Hva taler vi med Gud om? Hedningenes bønn er alltid en anmodning. De ber om å få noe som de trenger eller ønsker seg. Den kristne kan også be Gud om gaver, og gjør det gjerne. Men dette er ikke det mest sentrale.

Kristen meditasjon

Hvordan skal vi innrette oss rent praktisk når vi vil holde meditasjon? (Dette er en metode blant flere.)

EremitasjenDen sikreste måten for dem som vil utdype sitt gudsforhold, er å lese de bibelske fortellinger og trenge inn i dem med tanke og hjerte. Dette kalles bibelmeditasjon, og det er et grunnelement i kristen bønn. ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd” (2 Tim 3, 16). Jesus Kristus lærer oss å kjenne Gud i hele hans fylde, fordi han selv er Gud. Vi møter ham i Bibelen, slik han levde på jorden i menneskelig skikkelse.

Bønn er hvile

Vår Herre Jesus sier til oss, som han engang sa til sine disipler:
"Kom med meg til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvile litt".
Jesus innbyr oss ikke til hvile i den forstand at vi skal late oss eller drive dank. Når jeg går inn i ensomheten for å være sammen med ham, medfører det kamp. Djevelen forsøker å trenge inn for å friste meg og gjøre meg urolig. Jeg må anstrenge meg, rette oppmerksomheten mot den person jeg vil være sammen med, han som elsker meg og som jeg elsker, være der for ham, være ved hans side.

Shadow