Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Kristus har opphøyd sine disiplers bønn til delaktighet i sin sønnlige samtale med Faderen i Den Hellige Ånd (jf. Luk. 11, 2-4; Rom 8, 15-17). Han er den kristne bønnens forbilde, læremester og mellommann og lært sine venner den evangeliske bønn Fadervår. Fadervår uttrykker den kristnes store intensjoner og blir, ifølge den hellige Mor Teresa av Jesus' komentar, et livsprogram på fullkommenhetens vei (Konst. pkt. 62).

Shadow