Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

I bevisstheten om at den (kommuniteten) på en særlig måte representerer den bedende Kirke og utøver bønnetjenesten til beste for hele Kristi mystiske legeme og for lokalkirkene, skal hver kommunitet feire alle tidebønnene i fellesskap hver dag.  Tidebønnene består av Laudes, Lesningsgudstjenesten, de tre bønner i dagens løp: Ters, Sekst, Non, samt Vesper og Kompletorium. De skal feires i henhold til Kirkens normer (Konst. pkt. 69).

Tidebønnen er altså vox Christi ad Patrem, Kristus som taler til Faderen. Ved å forene deg med Kristi bønn blir du stadig mer lik ham. Hans bønn blir din bønn, du overtar hans «sinnelag» (jf. Fil 2,5). Stadig oftere kan det bli slik at det ikke lenger er du som ber, men Kristus som ber i deg (jf. Gal 2,20).

Men tidebønnene er også vox Ecclesiae ad Christum, Kirken som taler til Kristus, Bruden som henvender seg til Brudgommen. Når du ber salmene i tidebønnen velger du selv om du vil be med Kristus til Faderen, eller med Kirken til Kristus. Fra boken Gjem deg ved bekken Kerit. /Stinissen

De  syv  tidebønnene  er:

I. Laudes: Lovsang om morgenen.

II. Ters: ”Ved den tredje time” – dvs på formiddagen

III. Sekst: ”Ved den sjette time” – dvs ved middagstid

IV. Non: ”Ved den niende time” – dvs på ettermiddagen

V. Vesper: Kveldsbønn.

VI. Kompletorium: Avslutning av dagens tidebønnsyklus.

VII. Lesningsgudstjeneste: Tidebønn med lange lesninger. Denne hører til neste dags liturgi, og kan bes enten om kvelden som begynnelse på en ny tidebønnsyklus eller i løpet av neste dag.

Laudes og Vesper har lik oppbygning og er lange tidebønner. Ters, Sekst og Non er kortere. Kompletorium kan variere noe fra sted til sted. Hos oss innledes den med en kort appell, eller sang, til Jomfru Maria, så følger noen minutters samvittighetsransakelse i stillhet, deretter syndsbekjennelse før vi fortsetter med hymne, salmer og lesninger.

 

Våre gudstjenester, les mer >>>

Shadow