Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Kall til et liv i ordensløfter

De evangeliske råd om kyskhet, fattigdom og lydighet er en gave fra den Hellige Ånd til Kirken. De har sitt fundament i Kristi, Mesterens, undervisning og eksempel. Gjennom å anta dem ved offentlige løfter, følger søstrene på en nærmere måte   den livsform som Guds Sønn valgte for seg selv og som hans Mor gjorde til sin.   De lever for Gud alene, elsker Ham over alle ting og forener seg på en særskilt måte med Kirken og dens mysterium. Konst. 21

Kall til ensomhet og stillhet

I Karmel er ikke stillheten  et påbud blant andre. Stillheten er en fundametal holdning. Uten den er all tale om kjærlighetsfull oppmerksomhet meningsløs. Fra boken Gjem deg ved bekken Kerit. /Stinissen

Kall til et liv i fellesskap

Vår hellige  mor Teresa gir oss to grunner for at vi skal ha rekreasjon. Vi trenger avkobling «for så å vende sterkere tilbake til bønnen» (BL 13,1). Man kan ikke brenne sitt lys i to ender. Vil man be hele tiden, ender det med at man til slutt ikke kan be i det hele tatt. «I alt må man bruke sitt sunne vett», legger hun til (ibid). Hun sier også at vi trenger «litt vederkvegelse, så vi kan utholde Regelens strenghet» (G 13,5).  – Den andre grunnen har med selvinnsikt å gjøre. Under rekreasjonen lærer vi «å forstå våre feil» (ibid). Fra boken Gjem deg ved bekken Kerit /Stinissen

Shadow