Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Livet Gud tilbyr mennesket er en gave ved hvilken Gud gir skapningen del i noe av seg selv. Menneskets liv kommer fra Gud; det er hans gave, hans bilde og hans avtrykk, delaktighet i hans livsånde. Gud er derfor dette livets eneste Herre. (”Evangelium Vitae” - (EV) - om menneskelivets verdi og ukrenkelighet av Johannes Paul II: 34, 39)

”Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning” (1 Mos. 2,7).

”Jeg takker deg fordi jeg er skapt på underfull vis” (Sal 139, 14).

 

Livsåndens guddommelige opphav forklarer den varige utilfredsstillelse som ledsager mennesket gjennom jordelivet. Fordi mennesket er skapt av Gud og er uutslettelig preget av Gud, trekkes mennesket naturlig mot Gud. Når mennesket lytter til hjertets dypeste lengsler, kan enhver gjøre den hellige Augustins ord til sine: ”For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg.”

I Skaperen finner mennesket sin hvile, noe som den hellige Ambrosius kommenterer med beundring og følsomhet: ”Den sjette dagen er slutt og verdens skapelse fullbrakt ved dannelsen av mesterstykke mennesket, som utøver herredømme over alle levende skapninger og er som universets krone og skapningens høyeste skjønnhet. Vi burde i sannhet holde ærbødig stillhet, for Herren Gud hvilte fra alt det han hadde gjort. Han hvilte i menneskers innerste, han hvilte i menneskets sinn og tanke; han hadde jo skapt mennesket og utstyrt det med fornuft og evne til å etterligne ham, til å vokse i dyd, til å hungre etter himmelske nådegaver. Gud som hviler i disse sine egne gaver sier: 'Hvilken bolig kan dere gi meg?… Det er disse jeg ser nådig til: De hjelpeløse, som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord' (Jes 66, 1-2)" (EV 34, 35).

Shadow