Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Gud som kaller

”Hvorfor og hvordan blir man karmelittnonne?” spør folk. Svaret er at ingen kan bli nonne uten å ha fått et personlig kall fra Gud. Hver enkelt nonne tror at hun har fått et slikt kall. Dette betyr at utgangspunktet må være et personlig forhold til Gud og et ønske om å følge Kristus og gjøre Guds vilje.

Mennesket svarer

Gud retter sitt kall til den menneskelig frihet; Gud foreslår, han tvinger ikke. Mennesket står fritt til å svare ja eller nei. I vår tid kan det også være vanskelig å kjenne igjen kallet. Det kontemplative liv, lite kjent og lite verdsatt, er ofte så motsatt og fjernt fra nåtidens tenkemåte at få er i stand til å kjenne en attraksjon. Likevel fortsetter kandidater å banke på våre dører. Hva venter vi av dem?

Hvem kan bli karmelittnonne?

Kallet til Karmel manifesterer seg ofte gjennom et plutselig ønske, som følge av en viktig åndelig opplevelse, eller motsatt, det kan modne gjennom årenes løp. Som regel er det ikke lett å dømme selv ut ifra ens egne evner og trekk. Derfor er et eller flere besøk i et Karmel påkrevd for å kjenne Guds kall. Når en kvinne har fått en lengsel i sitt hjerte etter å bli nonne, trenger hun hjelp av en erfaren person for å finne ut om de ytre tegn og kriterier er til stede. Helst tar hun kontakt med et kloster.

Shadow