Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

"Dere skal være hellige, for jeg er hellig" (3 Mos 11,45)

I likhet med de gamle profeter er karmelittene kalt til" å stå for Guds ansikt og lytte til hans tale". Deres oppgave er å formidle kontakt mellom Gud og menneskene på jorden. Konkret skjer dette gjennom bønn og offer, ved samvær med Gud  i bønn og ved å overgi seg til hans vilje i kjærlighet. Slik blir man forenet med Gud og delaktig i hans egenskaper. Denne forening og delaktighet kalles hellighet, og det er mål og mening med ethvert menneskes liv.

Teresa av Jesus

Teresa av Jesus

Teresa de Ahumada, den store helgen i Karmelittordenen, ble født den 28. mars 1515 i Ávila i Spania. Da hun var 20 år gammel, trådte hun inn i det karmelittiske Inkarnasjons klosteret i Ávila hvor hun gjorde store fremskritt på fullkommenhetens vei. Da hun begynte sitt reformverk innen Ordenen, møtte hun sterk motstand og mange hindringer. Ved Guds nådes hjelp kunne hun modig overvinne alle vanskeligheter for Kristi kjærlighets skyld. I 1562 grunnla hun i Ávila sitt første reformerte karmelittkloster og i dette klosteret tok hun ordensnavnet Teresa av Jesus. Hun etterlot seg mange skrifter hvor hun beskrev veien til forening med Gud og gav vitnesbyrd om sine egne dype mystiske erfaringer. Hun døde i Alba de Tormes den 15. oktober 1582. Hun ble helligkåret i 1622 av pave Gregor XV og utropt til kirkelærer den 27. september 1970 av pave Paul VI.

Les mer

Johannes av Korset

Johannes av KorsetJohannes (Juan) de Yepes ble født i 1542 i Fontiveros i Spania. I en alder av 20 år trådte han inn i Karmel. Han ble den fremste blant den hellige Teresas av Jesus' samarbeidere i hennes reformverk innen Karmelittordenen. Som uskodd karmelitt tok han, dratt av sin kjærlighet til Kristi kors, ordensnavnet Johannes av korset. Hans bønn om at han aldri skulle mangle lidelsen i livet sitt, ble bønnhørt – reformvirksomheten brakte ham mye lidelse. Johannes forkynte at for å oppnå forening med Gud er det nødvendig å gå gjennom fullstendig selvfornektelse. Han presenterte sin lære i sine åndelige skrifter, både prosa og dikt. Han døde den 14. desember 1591 i Ubeda. I 1726 ble han helligkåret av pave Benedikt XIII og i 1926 erklært kirkelærer av pave Pius XI.

Les mer

Therese av Jesusbarnet

Therese av Jesusbarnet

Thérèse Martin ble født den 2. januar 1873 i Alençon i Frankrike. Hun ble oppdratt i en from katolsk familie og på en internatskole hos benediktinernonner i Lisieux. Som 15-åring inntrådte hun i karmelittklosteret i Lisieux og fikk ordensnavnet Thérèse av Jesusbarnet og det hellige Ansikt. I sitt ordensliv strevde hun etter å fullføre alle sine plikter, til og med de aller minste, på en fullkommen måte, ut av kjærlighet til Gud. Denne veien til hellighet kalte hun ”den åndelige barndoms lille vei”. Hun forstod at Guds kjærlighet blir glemt, derfor overgav hun seg til denne barmhjertige kjærligheten som et brennoffer for verdens frelse. Sine åndelige erfaringer noterte hun i manuskripter, som er kjent som ”En sjels historie”. Hun døde den 30. september 1897, kun 24 år gammel. Før sin død forutsa hun at hun fra himmelen ville fortsette ”å gjøre godt på jorden”. Pave Pius XI helligkåret henne i 1925 og erklærte henne skytshelgen for den katolske misjonen. Hun ble utropt til kirkelærer den 19. oktober 1997 av pave Johannes Paul II.

Les mer

Elisabeth av Treenigheten

Elisabeth av Treenigheten

Elisabeth Catez ble født den 18. juli 1880 i Avor i Frankrike. I 1900 inntrådte hun i klosteret for uskodde karmelittnonner i Dijon og fikk ordensnavnet Elisabeth av Den Hellige Treenighet. Som en sann Guds tilbeder ”i Ånd og sannhet” ble hun stadig mer fordypet i mysteriet av den treenige Guds nærvær i hennes sjel. I denne trossannheten fant hun ”sin himmel på jorden” og slikt forstod hun sitt apostolat i Kirken. Under sterke fysiske og åndelige lidelser levde hun sitt liv ”for å være Guds herlighet til pris”. Hun døde den 9. november 1906, hun var da kun 26 år gammel. Hennes siste ord var: ”Jeg går til Lyset, til Kjærligheten, til Livet”. Hun ble saligkåret i 1984 av pave Johannes Paul II. 

Les mer

Teresa av Jesus de los Andes

Teresa av Jesus de los Andes

Juana Fernandez Solar ble født i Santiago i Chile 13 juli 1900. Fra barndommen av var hun fascinert av Kristi person og  opplevde dyp åndelig forening med ham. Hun hadde stor hengivenhet til Jomfru Maria. Hennes enkelhet, nestekjærlighet og livsglede var vel kjent. I 1919 inntrådte hun i karmelittklosteret til De uskodde karmelittnonnene i Los Andes og fikk navnet Teresa av Jesus. 12 april 1920 døde hun av tyfus etter å ha avlagt sine ordensløfter. Pave Johannes Paul II saligkåret henne i 1987 og utpekte henne til eksempel for ungdommen. I 1993 ble hun  helligkåret av den   samme pave. Hun er den første  helgen i Chile og i Karmelittordenen i Latin - Amerika.

Les mer

Teresa Benedicta av Korset

Teresa Benedicta av Korset

Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) ble født i en jødisk familie i Breslau (nå Wroclaw) 12. oktober 1891. I sin lidenskapelige søken etter sannheten gikk hun helt og fullt inn for filosofistudiet, men fant først den sannhet hun lengtet etter ved lesningen av den hellige Teresa av Avilas selvbiografi. I 1922 mottok hun dåpen i Den katolske kirke og inntrådte i Karmel i Köln i 1933. Hun omkom i Auschwitz som offer for nazistenes jødeforfølgelser 9. august 1942, etterat hun hadde viet sitt liv som offer for Israels folk og for fred i verden. Med sin usedvanlige intelligens og rike åndelige gaver etterlot hun seg tallrike filosofiske og åndelige skrifter. Hun ble kanonisert av pave Johannes Paul II 11. oktober 1998.

Les mer 

Rafael av St. Josef

Rafael av st. Josef

Rafael av St. Josef, Josef (Józef) Kalinowski ble født den 1. september 1835 i Wilno i det daværende russiske Polen (nå Vilnius i Litauen). Etter å ha fullført sine studier, ble han løytnant i ingeniørkorpset. Da det polske folkelige opprøret mot de russiske undertrykkerne brøt ut i januar 1863 sluttet han seg til opprørerne og ble en av deres ledere. Han ble arrestert av russerne og først dømt til døden, men dommen ble gjort om til ti års tvangsarbeid i Sibir, hvor han ble sendt i 1864. Etter å ha blitt satt fri, var han i tre år oppdrager for den salige August Czartoryski. I 1877 inntrådte han i den reformerte grenen av karmelittordenen og fikk ordensnavnet Rafael av St Josef. I 1882 ble han presteviet i Czerna. Hans liv var preget av stor nidkjærhet både i det som gjaldt ordenskallet og prestetjenesten. Han tilbrakte lange timer i skriftestolen og var en klok åndelig veileder. Han fornyet Karmelittordenen i Polen. Den 15. november 1907 døde han i klosteret i Wadowice. Han ble saligkåret i 1983 og helligkåret i 1991 av pave Johannes Paul II.

Les mer

Shadow