Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

SEKULARKARMELITTENE I SKANDINAVIA

De Uskodde Karmelittene (OCD) har tre grener. De to første (den mannlige og den kvinnelige) bor i kloster. Den tredje, som kalles Sekularkarmelittene (OCDS), bor ikke i kloster, og består hovedsakelig av legfolk, men også prester og diakoner kan være sekularkarmelitter.

Sekularkarmelittene i Skandinavia har Karmelittklosteret i Norraby (Sverige) som sin åndelige og formelle klostertilhørighet (og er dermed innlemmet i Karmelittordens flamske provins). Fra juni 2011 er det Br. Jonas Sveinsson som er åndelig veileder for Sekularkarmelittene i Norge. Han leder også de årlige retrettene.                                  

PROFETEN ELIAS FRATERNITET (SEKULARKARMELITTENE I NORGE)

Profeten Elias fraternitet, som er navnet på den norske fraterniteten, ble formelt opprettet 28. mai 2011, men har eksistert uformelt under navnet ”Karmelgruppen” siden 27. juni 2006. Per juli 2015, har fraterniteten ni medlemmer, fem med evige løfter og tre med midlertidige løfter. De fleste bor i Bergen, mens en bor i Tromsø og en i Kristiansand. De som bor i Bergen møtes en gang i måneden på kveldsmøter. Ellers har hele gruppen en felles årlig retrett, samt et felles møte en lørdag på vårparten.

Preses for Profeten Elias fraternitet er: Birgith Kalve

Opplæringsleder: Anne Samuelsen

3. rådsmedlem og sekretær: Gro Rasmussen Tlf.:  55 93 66 94 Mobil: 976 569 23 Mail: gro.rasmussen@getmail.no Spørsmål og henvendelser kan rettes til henne.

4. rådsmedlem: Frode Thorup

Referent: Torill Fiskaa

ABONNER PÅ TIDSSKRIFTET VED ELIAS KILDE

To ganger per år utgir sekularkarmelittene Ved Elias kilde, et tidskrift for karmelittisk spiritualitet. Det er mulig å abonnere ved å henvende seg til Gro I. Rasmussen (se over). Abonnementet koster 100,-. Dette dekker utgifter til trykking og utsendelse.

Shadow