Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Reformen innført av hl. Teresa av Jesus, spredte seg som ild i tørt gress. Selv hadde hun bare tenkt å grunnlegge et kloster, men så seg tidlig nødt til å foreta flere grunnleggelser. Da hun døde i 1582 hadde hun grunnlagt 17 nye Karmelkloster og reformerte sitt opprinnelige kloster: Inkarnasjonen.Kort tid etter hennes død spredte det uskodde Karmel seg til Frankrike, Belgia, Nederland, Polen.

Anerkjennelse og utbredelse av reformen

Ordensgeneralen Rubeo kom til Avila på visitasjon i 1567. Han var opptatt av klosterreformer og gikk inn for å gjennomføre dekretet fra Tridentinerkonsilet. St. Josefklosteret vant hans fulle anerkjennelse. Mellom Teresa og generalen ble det god forståelse. Han godkjente hennes konstitusjoner, og hun fikk tillatelse til å grunnlegge flere nonneklostre etter de samme prinsipper.

Karmelittordenen blir delt

I Teresas levetid var hennes reform et rent spansk fenomen. Den sterke og be­visste satsingen på kvinnene var et særtrekk, ellers lignet den lenge på andre lokale reformbevegelser. Spania var forøvrig et land hvor ordenen trengte for­nyelse i særlig grad.

Tilbakeslag, ny vekst og ekspansjon

Karmelittordenen har eksistert i snart 800 år. Dens historie viser et lignende mønster som hele kirkens historie. Fra en sped begynnelse er den blitt utbredt til alle deler av verden. Det har vært perioder med vekst fulgt av tilbakeslag, og forholdene har vært svært forskjellige fra sted til sted. Terrorregimer, revolusjoner og kriger har tilintetgjort institusjoner og organisasjoner, og ordensmedlemmer er blitt offer for forfølgelse. I mange tilfeller er trengselstider blitt fulgt av ny vekst både åndelig og på det ytre plan.

Karmel I Norden

I Norden ble det første kloster for uskodde karmelittnonner grunnlagt i Glumslöv i Sverige. Noen år senere kom det også karmelittpatre til Sverige som slo seg ned ca. 3 km fra søstrene, i Tågarp. På Island kom det søstre fra Nederland allerede i 1938, men de måtte vende tilbake i 1983. Allerede i 1984 ankom nye karmelittnonner fra Polen for å gjenopprette klosteret. Som resultat av stor tilstrømning kunne disse igjen grunnlegge et kloster i Tromsø i Norge i 1990.  I 1988 kom karmelittnonner fra USA og grunnla et kloster i Finland, mens søstrene i Glumslöv kunne  grunnlegge et lenge etterlengtet Karmel i Hillerød i Danmark  i 1999.

Shadow